Přeskočit navigaci.

Vítejte u nás v Senetářově ...

mapa-cr

Obec se nachází na silnici spojující okresní města Blansko a Vyškov, nedaleko (asi 4 km) od známého rekreačního centra Jedovnic. Nachází se také blízko velice známé chráněnné krajinné oblasti – Moravského krasu, který je znám především svými jeskyněmi a jejich krápnikovou výzdobou.

 

18. 4. 2019 - Napojování na splaškovou kanalizaci

Vlastník nemovitosti nahlásí v předstihu připravenost ke kontrole napojení na splaškovou kanalizaci zaměstnanci Vodárenské akciové společnosti a.s. Zaměstnanec provede na místě kontrolu správnosti napojení přípojky a sepíše potřebné podklady pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod. Napojit se na splaškovou kanalizaci je třeba nejpozději do 31.08.2019. Bližší informace jsou uvedeny v příloze.

Příloha: senetarov-rev1.pdf

15. 4. 2019 - Upozornění

Zemědělská společnost SENTUS s.r.o. Senetářov z důvodu neustále se zvyšujícího poškozování porostů na polích a loukách vlivem jízd terénními motocykly, čtyřkolkami apod. upozorňuje na přísný zákaz pohybu těchto vozidel po polích a loukách pod sankcí náhrady škody.

2. 4. 2019 - Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 27. dubna 2019 v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. Na sběrném dvoře je možné uložit: plast, objemný odpad a papír.

25. 3. 2019 - VAS SMS Info

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., zprovoznila novou službu – VAS SMS Info. Je jedinou vodárenskou společností, která nabízí tuto novou bezplatnou službu pro více než 540 000 obyvatel na jižní Moravě a Vysočině.

V případě plánované odstávky na vodovodní síti v místě Vašeho bydliště budete informováni pomocí SMS zprávy. Dosud se o těchto událostech mohli zákazníci dozvědět například z webových stránek nebo z informací vkládaných do schránek. VAS připravuje toto upozornění v budoucnu rozšířit i o informaci o odstávce z důvodu nečekané havárie.

Nová služba je dostupná pro všechny odběratele VAS, a.s. Stačí se registrovat přes formulář, který najdete na našich webových stránkách http://vodarenska.cz/cs/info/sms-info, nebo si jej můžete vyplnit osobně na zákaznickém centru v Boskovicích, ul. 17. listopadu 14 nebo na zákaznickém oddělení v Blansku, Poříčí 20a.

 

18. 3. 2019 - Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu

Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanovena ve výši 480,- Kč/občan(nemovitost)/rok. Osvobozeny od poplatku jsou děti do 3 let věku včetně těch, které v daném roce dovrší 3 roky věku. Poplatek je splatný buď jednorázově do 30.06. nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.06. a do 30.11. příslušného kalendářního roku. Poplatek je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 17622631/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu.

Vypsat všechny novinky

Obecné informace
Kalendář akcí
11. 5. Gulášové slavnosti zahrada za muzeem

Více akcí

Změny na webu
18. 4.

Nová novinka Napojování na splaškovou kanalizaci.

18. 4.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Pozvánka - první zasedání OVK.

17. 4.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Oznámení zasedání ZO.

15. 4.

Nová novinka Svoz komunálního odpadu.

15. 4.

Nová novinka Upozornění.

Dnes slaví

Dnes je: 21. 04. 2019
Dnes má svátek: Alexandra
Zítra má svátek: Evžénie

Počasí radar