Přeskočit navigaci.

Vítejte u nás v Senetářově ...

mapa-cr

Obec se nachází na silnici spojující okresní města Blansko a Vyškov, nedaleko (asi 4 km) od známého rekreačního centra Jedovnic. Nachází se také blízko velice známé chráněnné krajinné oblasti – Moravského krasu, který je znám především svými jeskyněmi a jejich krápnikovou výzdobou.

 

21. 7. 2017 - Mudr. Staňková dovolená

Zubní oddělení Jedovnice, MUDr. Staňková oznamuje, že ve dnech 24. až 28. července 2017 bude čerpat dovolenou. Zastupovat ji bude MUDr. Kulhánková ve Křtinách

19. 7. 2017 - Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Hejtman Jihomoravské kraje rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 18:00 hodin dne 18. července 2017 do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje. Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
  • kouřit,
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:

  • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m,
  • suché travní porosty,
  • plochy zemědělských kultur.

18. 7. 2017 - Podněty k pořizování nového územního plánu Obce Senetářov

K 31.prosinci 2020 pozbývá platnost stávající územní plán Obce Senetářov. Zastupitelstvo Obce Senetářov na svém zasedání konaném dne 24. dubna 2017 souhlasilo s pokračováním pořizování nového územního plánu. Lhůta pro podání podnětů k pořizování nového územního plánu Obce Senetářov je stanovena od 1. srpna  do 30. září 2017. Podnět může podat orgán veřejné správy, občan obce nebo fyzická či právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Podnět k pořizování nového územního plánu obce Senetářov se podává písemně doručením na adresu Obecního úřadu Senetářov. Doručené podněty budou projednány na zasedání zastupitelstva Obce Senetářov a poté bude každému žadateli písemně odpovězeno.

 

 

18. 7. 2017 - MUDr. Kratochvilová neordinuje

Dětské oddělení Jedovnice, MUDr. Eva Kratochvilová bude ve dnech 24. července až 28. července 2017 čerpat dovolenou. Pro akutní případy ji bude zastupovat MUDr. Dana Trnečková ve svých ordinacích v Lipovci a ve Křtinách. Sestra Štěpánka Zouharová bude v ordinaci přítomna v dopoledních hodinách.

Od 21.srpna do 1. září 2017 bude mít dovolenou sestra, těchto 14 dní bude provoz ordinace omezený jen na dopolední hodiny.

11. 7. 2017 - Svoz komunálního odpadu

Nejbližší svoz komunálního odpadu se uskuteční v pátek 28. července. 

Vypsat všechny novinky

Obecné informace
Kalendář akcí
Změny na webu
21. 7.

Nová novinka Mudr. Staňková dovolená.

20. 7.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Rozpočtové opatření č. 3/2017.

20. 7.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

19. 7.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Oznámení Spolek Moravský kras - závěrečný účet.

19. 7.

Nová novinka Zvýšené nebezpečí vzniku požáru.

Dnes slaví

Dnes je: 21. 07. 2017
Dnes má svátek: Vítězslav
Zítra má svátek: Magdaléna

Počasí radar