Přeskočit navigaci.

Knihovna

Místní knihovna Senetářov

Adresa: Senetářov 116, 679 06 p. Jedovnice

Kontakt: vedoucí knihovny Marie Šebelová, tel.č. 516 442 424

e-mail: msebelova@atlas.cz

Výpůjční doba: pondělí 16:00 – 18:00 hod.

Místní knihovna Senetářov je umístěna v budově Obecního úřadu Senetářov na adrese Senetářov 116. Je knihovnou základní a je zřízena za účelem poskytovat rovným dílem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby – výpůjční služba, meziknihovní služba, informační služba. Tyto služby poskytuje knihovna zdarma. Knihovna je zapsána do evidence knihoven a provozovatelem je Obec Senetářov.

V současné době je v knihovním fondu cca. 4 000 svazků, knihovna odebírá dva časopisy Praktická Slovenka a  Můj dům a poskytuje přístup na internet.

Knihovně poskytnut grant VISK 3 z Ministerstva kultury ČR na modernizaci knihovny. Za přispění tohoto grantu byl nakoupen nový notebook a scanner a došlo k rozšíření regionálního knihovního systému. Pro Vás čtenáře to především znamená, že byl zveřejněn on-line katalog na webu naší obce a můžete tedy vyhledávat knihy ve fondu knihovny přímo z domova, můžete si knihy rezervovat, nahlížet do čtenářského konta apod.

 

Jihomoravský kraj poskytl novou dotaci na modernizaci obecních knihoven

V lednu 2016 schválila Rada Jihomoravského kraje nový dotační titul Obecní knihovny s cílem modernizace interiérů a technického vybavení veřejných knihoven v obcích do 3 000 obyvatel, na který Jihomoravský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 5 milionů korun. Částka byla součástí dotací v celkové výši 50 milionů korun, které schválilo na svém dubnovém zasedání krajské zastupitelstvo v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Zájem knihoven o vyhlášený dotační titul a jeho naléhavost potvrdilo 154 podaných žádostí, z nichž Rada Jihomoravského kraje podpořila 142 žádostí ve výši 5,047 mil. Kč. Dotace bude poskytnuta obcím zálohově. Obce v Jihomoravském kraji tak po několika letech dostaly příležitost modernizovat svoje knihovny, které jsou zejména v menších sídlech často jediným kulturním zařízením působícím současně jako stmelující činitel společenského a komunitního života. Na jeden projekt bylo možné žádat finanční podporu ve výši 25 až 50 tisíc korun s tím, že jednou z hlavních podmínek byla minimálně 50% spoluúčast. I menší revitalizace prostor obecních knihoven nabídne čtenářům a návštěvníkům příjemné zázemí pro rozvoj kulturního života obcí v Jihomoravském kraji.

Mezi úspěšnými žadateli byla také Obec Senetářov, která s projektem „Modernizace místní knihovny Senetářov“ získala dotaci 50 000,– Kč na projekt v celkové výši 139 158,– Kč.

Dotační titul Obecní knihovny je spolufinancován Jihomoravským krajem.

Obecné informace
Kalendář akcí
Změny na webu
20. 1.

Nová novinka Obecní úřad uzavřen.

15. 1.

Nová novinka Tříkrálová sbírka.

15. 1.

Nová novinka Video k výstavě obrazů.

14. 1.

Nová novinka Plošné očkování obyvatel proti onemocnění COVID-19.

8. 1.

Nová novinka Pracovní místo na úřadě městyse Jedovnice.

Dnes slaví

Dnes je: 20. 01. 2021
Dnes má svátek: Ilona
Zítra má svátek: Běla

Počasí radar