Přeskočit navigaci.

Voličské průkazy pro volby do Evropského parlamentu

23. 4. 2019

Voličský průkaz vydá Obecní úřad Senetářov na základě písemné žádosti voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je veden. Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb. Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj. do 17. května 2019 nebo na obecním úřadu předána osobně voličem nejpozději 2 dny přede dnem voleb tj. do 22.května 2019 (při osobním podání nemusí být podpis ověřen). Voličský průkaz bude vydán nejdříve 09.05.2019 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat. Voličský průkaz je volič povinen ve volební místnosti odevzdat před hlasováním okrskové volební komisi.


Obecné informace
Kalendář akcí
25. 5. I. kolo okrsku Jedovnice v požárním sportu sportovní areál
26. 5. Velká cena Blanenska v požárním útoku sportovní areál

Více akcí

Změny na webu
21. 5.

Nová novinka Zahájení turistické sezony v Rudici.

20. 5.

Nová novinka Nabídka zaměstnání.

20. 5.

Nová novinka Nabídka zaměstnání.

20. 5.

Nová novinka I. kolo okrsku Jedovnice v PS.

20. 5.

Nová novinka Memoriál Jaroslava Zouhara.

Dnes slaví

Dnes je: 21. 05. 2019
Dnes má svátek: Monika
Zítra má svátek: Emil

Počasí radar