Přeskočit navigaci.

Voličské průkazy pro volby do zastupitelstev krajů

2. 9. 2020

Volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán, si může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče nebo může být podána v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25.09.2020 nebo může být předána osobně voličem na obecním úřadu nejpozději 2 dny před dnem voleb, tj. do 30.09.2020 do 16.00 hodin – při osobním podání nemusí být podpis ověřen. Na voličský průkaz je možné hlasovat ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního obvodu kraje v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.


Obecné informace
Kalendář akcí
3. 10. Výstava ovoce a zeleniny Sál KD - průmyslová zóna

Více akcí

Změny na webu
21. 9.

Nová novinka Anketa dobrovolní hasiči roku 2020.

21. 9.

Nová novinka Výstava ovoce a zeleniy.

14. 9.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů.

14. 9.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Rozpočtové opatření č. 4/2020.

14. 9.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Řád veřejného pohřebiště obce Senetářov.

Dnes slaví

Dnes je: 24. 09. 2020
Dnes má svátek: Jaromír
Zítra má svátek: Zlata

Počasí radar