Přeskočit navigaci.

Novinky

Dětské oddělení Jedovnice, MUDr. Eva Kratochvilová oznamuje, že od 21. srpna do 1. září 2017 bude mít dovolenou sestra, těchto 14 dní bude provoz ordinace omezený jen na dopolední hodiny.


Obecní úřad Senetářov bude v době od 17. do 25. srpna 2017 z důvodu čerpání dovolené uzavřen. Úřední hodiny starostky obce:

pondělí 21. srpna 2017 16.00 - 17.30 hod.

středa   23. srpna 2017 16.00 - 17.30 hod.


Dne 8. září 2017 bude v naší obce přerušena dodávka elektrické energie:

- vypnuta bude zástavba při hlavní silnici od Kotvrdovic a od Lipovce po domy č. p . 27, 102, 55 a 14 včetně místních komunikací, které z těchto silnic odbočují a také areál zemědělského družstva, a to v době od 7:30 hod. do 9:30 hod.

- vypnuta bude zástavba při hlavní silnici od Podomí po domy č. p . 65 a 24 včetně všech komunikací, které z těchto silnic odbočují; dále ulice od domů č.p. 23 a 15 pod domy č.p. 79 a 171, areál autoservisu a také areál průmyslové zóny, a to v době od 10:00 hod. do 15:00 hod.


Dne 28.08.2017 od 07:00 do 15:00 bude v části naší obce přerušena dodávka elektrické energie. Vypnuta bude ulice "V Sadě" od č. p . 179 a 201 po č. p. 181 a 199.


Od pondělí 31. července až do 31. srpna 2017 bude uzavřen průjezd obcí Senetářov, a to od křižovatky "U Topolů" ve směru na Podomí i ve směru na Lipovec. Zastávka pro autobusy linkové dopravy bude pouze u mateřské školy, ostatní zastávky jsou bez náhrady zrušeny. Linkové autobusy budou jezdit ve směru od Kotvrdovic, otočí se u zastávky MŠ a opět odjedou ve směru na Kotvrdovice.

Příloha: 167.pdf

Příloha: 231.pdf


Hejtman Jihomoravské kraje rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 18:00 hodin dne 18. července 2017 do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje. Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
  • kouřit,
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:

  • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m,
  • suché travní porosty,
  • plochy zemědělských kultur.

K 31.prosinci 2020 pozbývá platnost stávající územní plán Obce Senetářov. Zastupitelstvo Obce Senetářov na svém zasedání konaném dne 24. dubna 2017 souhlasilo s pokračováním pořizování nového územního plánu. Lhůta pro podání podnětů k pořizování nového územního plánu Obce Senetářov je stanovena od 1. srpna  do 30. září 2017. Podnět může podat orgán veřejné správy, občan obce nebo fyzická či právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Podnět k pořizování nového územního plánu obce Senetářov se podává písemně doručením na adresu Obecního úřadu Senetářov. Doručené podněty budou projednány na zasedání zastupitelstva Obce Senetářov a poté bude každému žadateli písemně odpovězeno.

 

 


Muzeum tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově je v červenci a srpnu otevřeno každý den  v době od 09.30 hod. do 15.30 hod. V jinou dobu je třeba si skupinové prohlídky  předem domluvit na tel.č. 739 407 244 nebo 516 442 424.


Po dobu letních prázdnin je místní knihovna uzavřena. Děkujeme za pochopení.


Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu je stanoven ve výši 450,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Poplatek můžete uhradit v hotovosti, složenkou nebo bankovním převodem na účet obce  17622631/0100, do variabilního symbolu uveďte číslo popisné Vašeho domu. 


V době od 03.07.2017 do 31.08.2017 bude z důvodu stavebních prací na rekonstrukci silnice č. II/379 uzavřena  silnice mezi obcemi Jedovnice - Kotvrdovice v délce 1,3 km. Objízdná trasa bude vedena přes obec Krasová.


Od 29. května do 3. září 2017 bude úplně uzavřen průjezd obcí Březina a to z důvodu opravy vozovky na ulici Táborská. Objízdná trasa bude vedena na Babice a Kanice.


Zámek Křtiny nabízí občanům i firmám rozvoz obědů v pracovní dny i během prázdnin. Cena obědu je 65 Kč. Veškeré informace na telefonních číslech 724 057 614, 516 527 711, nebo email recepce@slpkrtiny.cz.


Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu v době od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Na sběrném dvoře je možné zdarma uložit:

- velkoobjemový odpad (koberce, matrace apod.)

- plast, který se nevejde do 110 l nádob na odpady

- starý papír.

 


Obecné informace
Kalendář akcí
Změny na webu
17. 8.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Rozpočtové opatření č. 4/2017.

17. 8.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Obecně závazná vyhláška.

16. 8.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Oznámení - počet členů OVK.

16. 8.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

16. 8.

Nová novinka Obecní úřad Senetářov uzavřen.

Dnes slaví

Dnes je: 22. 08. 2017
Dnes má svátek: Bohuslav
Zítra má svátek: Sandra

Počasí radar