Přeskočit navigaci.

Novinky

SDH Senetářov pořádá v sobotu 23. listopadu 2019 od 20.00 hodin v sále kulturního domu v areálu průmyslové zóny Kateřinskou zábavu. Bohaté občerstvení a tombola zajištěna. Hraje Reflex-Rock.

Příloha: katerinska-zabava-2019.pdf


7. skautský oddíl připravil na neděli 17. listopadu 2019 oslavu 30. výročí Sametové revoluce. Oslava se koná od 16.00 hodin v parku v Kotvrdovicích. 

Příloha: 17-listopad-oslava.jpg


Nejbližší svoz komunálního odpadu se v naší obci uskuteční v pátek 15. listopadu 2019. 


V sobotu 23. listopadu 2019 se v sále kulturního domu v Jedovnicích koná 30. Jedovnický jarmark. Otevřeno od 07:30 hod. do 16:00 hod. Připraven je prodej regionální literatury, knih, adventního zboží, dárkového zboží, ochutnávka výrobků z Moravského krasu a další.

Příloha: 2jarmark2019_11.pdf


Dne 30.11.2019 od 8:00 hod proběhne v lesní honitbě mezi obcemi Jedovnice (Kůlna, Rakovecké údolí), Kotvrdovice, Senetářov a Podomí hromadná lovecká akce - naháňka na černou zvěř. V ohroženém prostoru se bude pohybovat cca 100 lovců a 5 skupin loveckých psů.
 
 

Druhá část poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu je splatná do 30.11. 2019. Poplatek je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 17622631/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu.


Muzeum tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově je od září do května uzavřeno.  Skupinové prohlídky  je třeba si předem domluvit na tel.č. 739 407 244 nebo 516 442 424. 


Zastupitelstvo obce Senetářov schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci. Žadatelem finančního daru musí být vlastník nebo uživatel nemovitosti, který má ke dni kolaudace přípojky hlášen v dané nemovitosti v obci Senetářov trvalý pobyt. Formulář žádosti je vyvěšen na webových stránkách obce nebo k vyzvednutí na obecním úřadu. Upozorňujeme občany, že finanční příspěvek bude vyplácen na obecním úřadu každé pondělí a středu, a to pouze v době od 16 do 18 hodin. Zároveň upozorňujeme občany, že je třeba uvést do původního stavu obecní pozemky, které byly dotčeny výstavbou přípojky splaškové kanalizace. Příspěvek bude vyplacen až po splnění všech výše uvedených podmínek.

Finanční příspěvek bude vyplácen do středy 13. listopadu 2019.

 

Příloha: zadost-o-prispevek-pripojky.doc


Z důvodu rekonstrukce mostu bude pro veškerou dopravu uzavřena silnice II. třídy č. 379 ve směru na Podomí. Uzavírka bude od pondělí 23. září do 30. listopadu 2019. Objízdná trasa povede přes Krásensko.


Upozorňujeme občany, aby do sběrných nádob na odpady ukládaly pouze ty druhy odpadu, ke kterým jsou určeny. V poslední době se stává, že v nádobách na odpady, zejména v nádobách na plasty a nápojové kartony, jsou nesourodé příměsi typu směsného, ale i nebezpečného odpadu, výjimkou nejsou ani mrtvá zvířata apod. Obracíme se na Vás se žádostí o důsledné třídění odpadů, protože pokud i nadále nebudou odpady tříděny, dojde ze strany svozové firmy k navýšení ceny, což se odrazí ve výši poplatku za komunální odpad pro jednotlivé občany.

Zároveň žádáme občany o ohleduplnost při výsypu skla do sběrných nádob. Některé sběrné nádoby jsou umístěny v blízkosti rodinných domů a hluk při výsypu v brzkých ranních a pozdních nočních hodinách ruší obyvatele při nočním klidu. Děkujeme za pochopení.


Občanům se sídlem trvalého pobytu na ohlašovně, jsou ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně v jejímž správním obvodu mají nahlášen svůj trvalý pobyt.

Uložením oznámení o uložení zásilky s poučením, v sídle ohlašovny, jsou po uplynutí lhůty 10 dnů splněny podmínky fikce doručení, desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonavatelnou.

 

Příloha: info_ohlasovna.pdf


Obecné informace
Kalendář akcí
23. 11. Kateřinská zábava Sál KD - průmyslová zóna
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu u doškové chaloupky

Více akcí

Změny na webu
14. 11.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Rozpočtové opatření č. 4/2019.

12. 11.

Nová novinka Kateřinská zábava.

11. 11.

Nová novinka Oslava 30. výročí Sametové revoluce.

11. 11.

Nová novinka Jedovnický jarmark.

11. 11.

Nová novinka Svoz komunálního odpadu.

Dnes slaví

Dnes je: 16. 11. 2019
Dnes má svátek: Otmar
Zítra má svátek: Mahulena

Počasí radar