Přeskočit navigaci.

Novinky

Odborná porota vybrala v anketě Dobrovolní Hasiči Roku ze 149 přihlášených jednotek a sborů dobrovolných hasičů i SDH Senetářov. Podpořte senetářovské hasiče ve finálovém kole s veřejným hlasováním. Hlasovat lze pomocí SMS nebo webu.  SMS zasílejte na číslo 900 77 06 ve tvaru: HASICI SJM5 nebo hlasujte na  webu: www.adhr.cz/hlasovani-sbory. Hlasovat je možné až do 20.10.2020.

Příloha: plakat_dobrovolni_hasici_2020.pdf


Český zahrádkářský svaz Senetářov pořádá Výstavu ovoce a zeleniny. Výstava se uskuteční 3. a 4. října 2020 v sále kulturního domu v areálu průmyslové zóny Senetářov. V průběhu výstavy budou k vidění fotografie z historie spolku a tematické výtvory dětí z Mateřské školy Senetářov. Příjem vzorků bude probíhat v sobotu 3. října 2020 v době od 09:00 do 11:00 hod. v sále kulturního domu.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 3. října v 16:00 hod. V neděli 4. října 2020 bude výstava otevřeno od 10:00 do 18:00 hod.

Příloha: vystava-ovoce-a-zeleniny.pdf


Muzeum tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově je od září 2020 do května 2021 uzavřeno. Pouze skupinové prohlídky lze předem domluvit na tel.č. 739 407 244 nebo 516 442 424.


Cvičení jógy bude probíhat každé úterý v době od 18:00 hod. do 19:30 hod. v tělocvičně v budově mateřské školy. Cvičit se začíná od úterý 8. září 2020. S sebou si vezměte podložku na cvičení a vhodné oblečení. Srdečně zváni jsou všichni zájemci. Cvičení je určeno výhradně pro dospělé, pro děti není vhodné.


Volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán, si může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče nebo může být podána v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25.09.2020 nebo může být předána osobně voličem na obecním úřadu nejpozději 2 dny před dnem voleb, tj. do 30.09.2020 do 16.00 hodin – při osobním podání nemusí být podpis ověřen. Na voličský průkaz je možné hlasovat ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního obvodu kraje v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.


Od pátku 3. ledna jsou v naší obci přistaveny kontejnery na sběr použitých kuchyňských olejů. Stanoviště kontejnerů jsou u mateřské školy, na Trávníkách a na točně na kopci. Olej je třeba v domácnosti slít do PET lahví, ty řádně uzavřít a vhodit do nádoby na sběr použitého oleje. Vhoz je umístěn v přední části kontejneru. Upozorňujeme občany, že do kontejneru lze vhazovat PET lahve pouze do objemu 2 l.


Upozorňujeme občany, aby do sběrných nádob na odpady ukládaly pouze ty druhy odpadu, ke kterým jsou určeny. V poslední době se stává, že v nádobách na odpady, zejména v nádobách na plasty a nápojové kartony, jsou nesourodé příměsi typu směsného, ale i nebezpečného odpadu, výjimkou nejsou ani mrtvá zvířata apod. Obracíme se na Vás se žádostí o důsledné třídění odpadů, protože pokud i nadále nebudou odpady tříděny, dojde ze strany svozové firmy k navýšení ceny, což se odrazí ve výši poplatku za komunální odpad pro jednotlivé občany.

Zároveň žádáme občany o ohleduplnost při výsypu skla do sběrných nádob. Některé sběrné nádoby jsou umístěny v blízkosti rodinných domů a hluk při výsypu v brzkých ranních a pozdních nočních hodinách ruší obyvatele při nočním klidu. Děkujeme za pochopení.


Obecné informace
Kalendář akcí
3. 10. Výstava ovoce a zeleniny Sál KD - průmyslová zóna

Více akcí

Změny na webu
21. 9.

Nová novinka Anketa dobrovolní hasiči roku 2020.

21. 9.

Nová novinka Výstava ovoce a zeleniy.

14. 9.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů.

14. 9.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Rozpočtové opatření č. 4/2020.

14. 9.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Řád veřejného pohřebiště obce Senetářov.

Dnes slaví

Dnes je: 24. 09. 2020
Dnes má svátek: Jaromír
Zítra má svátek: Zlata

Počasí radar