Přeskočit navigaci.

Novinky

Muzeum tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově bude v září otevřeno:

v sobotu 21.09.2019 v době od 9.30 hod. do 15.30 hod.  

v neděli 22.09.2019 v době od 9.30 hod. do 15.30 hod.  


Mateřská škola Senetářov, okr.Blansko, příspěvková organizace hledá učitelku MŠ na zkrácený úvazek (2 hodiny denně) s nástupem IHNED. V případě zájmu zasílejte životopisy na info@skolkasenetarov.cz nebo kontaktujte ředitelku MŠ telefonicky 733 730 392.


Od soboty 21. 9. 2019 od 10:00 hod. do neděle 22. 9.2019 do 18:00 hod. se ve Westernovém městečku Boskovicích koná 2. Elektrowesternový sraz. Bližší informace na www.mala-elektromobilita.cz, kde je zároveň možná registrace na projížďku elektromobilem.

Příloha: elektrosraz.pdf


Nejbližší svoz komunálního odpadu se v naší obci uskuteční v pátek 20. září 2019. 


Zastupitelstvo obce Senetářov schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci. Žadatelem finančního daru musí být vlastník nebo uživatel nemovitosti, který má ke dni kolaudace přípojky hlášen v dané nemovitosti v obci Senetářov trvalý pobyt. Formulář žádosti je vyvěšen na webových stránkách obce nebo k vyzvednutí na obecním úřadu. Upozorňujeme občany, že finanční příspěvek bude vyplácen na obecním úřadu každé pondělí a středu, a to pouze v době od 16 do 18 hodin. Zároveň upozorňujeme občany, že je třeba uvést do původního stavu obecní pozemky, které byly dotčeny výstavbou přípojky splaškové kanalizace. Příspěvek bude vyplacen až po splnění všech výše uvedených podmínek.

 

Příloha: zadost-o-prispevek-pripojky.doc


Z důvodu rekonstrukce mostu bude pro veškerou dopravu uzavřena silnice II. třídy č. 379 ve směru na Podomí. Uzavírka bude od pondělí 23. září do 30. listopadu 2019. Objízdná trasa povede přes Krásensko.


Upozorňujeme občany, aby do sběrných nádob na odpady ukládaly pouze ty druhy odpadu, ke kterým jsou určeny. V poslední době se stává, že v nádobách na odpady, zejména v nádobách na plasty a nápojové kartony, jsou nesourodé příměsi typu směsného, ale i nebezpečného odpadu, výjimkou nejsou ani mrtvá zvířata apod. Obracíme se na Vás se žádostí o důsledné třídění odpadů, protože pokud i nadále nebudou odpady tříděny, dojde ze strany svozové firmy k navýšení ceny, což se odrazí ve výši poplatku za komunální odpad pro jednotlivé občany.

Zároveň žádáme občany o ohleduplnost při výsypu skla do sběrných nádob. Některé sběrné nádoby jsou umístěny v blízkosti rodinných domů a hluk při výsypu v brzkých ranních a pozdních nočních hodinách ruší obyvatele při nočním klidu. Děkujeme za pochopení.


Ředitelství Mateřské školy Senetářov informuje o zprovoznění nových webových stránek školky: https://skolkasenetarov.cz. Zároveň byla zprovozněna nová e-mailová adresa: info@skolkasenetarov.cz


Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanovena ve výši 480,- Kč/občan(nemovitost)/rok. Osvobozeny od poplatku jsou děti do 3 let věku včetně těch, které v daném roce dovrší 3 roky věku. Poplatek je splatný buď jednorázově do 30.06. nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.06. a do 30.11. příslušného kalendářního roku. Poplatek je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 17622631/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu.


Občanům se sídlem trvalého pobytu na ohlašovně, jsou ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně v jejímž správním obvodu mají nahlášen svůj trvalý pobyt.

Uložením oznámení o uložení zásilky s poučením, v sídle ohlašovny, jsou po uplynutí lhůty 10 dnů splněny podmínky fikce doručení, desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonavatelnou.

 

Příloha: info_ohlasovna.pdf


Obecné informace
Kalendář akcí
Změny na webu
17. 9.

Nová novinka Muzeum perleťářství .

17. 9.

Nová novinka Nabídka zaměstnání.

16. 9.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Veřejná vyhláška - zahájení vodoprávního řízení "Kanalizační řád stokové sítě obce Senetářov".

16. 9.

Nová novinka Elektrowesternový sraz.

16. 9.

Nová novinka Svoz komunálního odpadu.

Dnes slaví

Dnes je: 19. 09. 2019
Dnes má svátek: Zita
Zítra má svátek: Oleg

Počasí radar