Přeskočit navigaci.

Úřední deska

Dokument Typ Úřad Vyvěšeno Staženo
Zasedání zastupitelstva obce 163 kB 16. 10. 2019 24. 10. 2019
Aktualizace Zásad územního rozvoje JMK a vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území 526 kB 23. 9. 2019 11. 11. 2019
Záměr pronájmu pozemků a budov 365 kB 4. 9. 2019 neomezeno
Opatření obecné povahy 990 kB 2. 9. 2019 31. 12. 2022
Příloha k opatření obecné povahy 596 kB 2. 9. 2019 31. 12. 2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 326 kB 26. 8. 2019 neomezeno
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN 487 kB 14. 8. 2019 31. 12. 2023
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN 320 kB 14. 8. 2019 31. 12. 2023
Rozpočtové opatření č. 3/2019 408 kB 23. 7. 2019 neomezeno
Schválený Závěrečný účet Svazeku VaK za rok 2018 323 kB 26. 6. 2019 neomezeno
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 229 kB 20. 6. 2019 neomezeno
Návrh závěrečného účtu Spolku Moravský kras za rok 2018 647 kB 12. 6. 2019 neomezeno
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření Spolku Moravský kras 2760 kB 12. 6. 2019 neomezeno
Rozpočtové opatření č. 2/2019 405 kB 10. 6. 2019 neomezeno
Schválený závěrečný účet Obce Senetářov za rok 2018 2276 kB 10. 6. 2019 neomezeno
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 916 kB 10. 6. 2019 neomezeno
Výkaz o plnění rozpočtu 5285 kB 10. 6. 2019 neomezeno
Rozvaha k 31.12.2018 1355 kB 10. 6. 2019 neomezeno
Příloha k 31.12.2018 2955 kB 10. 6. 2019 neomezeno
Dílčí přezkum hospodaření 1395 kB 10. 6. 2019 neomezeno
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 1894 kB 10. 6. 2019 neomezeno
Rozvaha k 31.12.2018 - MŠ Senetářov 931 kB 10. 6. 2019 neomezeno
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 - MŠ Senetářov 683 kB 10. 6. 2019 neomezeno
Příloha k 31.12.2018 - MŠ Senetářov 960 kB 10. 6. 2019 neomezeno
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti obce Senetářov 6649 kB 20. 5. 2019 neomezeno
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o účasti obce Senetářov 12188 kB 20. 5. 2019 neomezeno
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o účasti obce Senetářov 1276 kB 20. 5. 2019 neomezeno
Veřejná výzva - pečovatel/pečovatelka v DPS Jedovnice 38 kB 20. 5. 2019 neomezeno
Rozpočtové opatření č. 1/2019 428 kB 7. 5. 2019 neomezeno
MZe - Opatření obecné povahy 2622 kB 4. 4. 2019 31. 12. 2022
Spolek Moravský kras - návrh rozpočtu 391 kB 11. 3. 2019 neomezeno
Seznam neznámého vlastníka 13 kB 25. 2. 2019 2. 1. 2024
Seznam neznámého vlastníka 500 kB 25. 2. 2019 2. 1. 2024
Svazek VaK - schválený rozpočet na rok 2019 307 kB 17. 1. 2019 neomezeno
Svazek VaK - rozpočtové opatření č. 1/2018 135 kB 16. 1. 2019 neomezeno
Střednědobý výhled rozpočtu obce Senetářov 360 kB 27. 12. 2018 neomezeno
Nedostatečně identifikovaní vlastníci 173 kB 22. 8. 2018 31. 12. 2023
Výzva ÚZSVM 231 kB 22. 8. 2018 31. 12. 2023
Spolek MK - návrh závěrečného účtu za rok 2017 85 kB 4. 6. 2018 neomezeno
Spolek MK - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 2940 kB 4. 6. 2018 neomezeno
Spolek MK - návrh rozpočtu na rok 2018 27 kB 4. 6. 2018 neomezeno
Sdělení - funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 403 kB 21. 5. 2018 neomezeno
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka (2. část - seznam) 198 kB 21. 2. 2018 31. 12. 2023
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka (1. část) 109 kB 21. 2. 2018 31. 12. 2023
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 110 kB 20. 9. 2017 neomezeno
Výzva ÚZSVM - 1. část 109 kB 6. 9. 2017 31. 12. 2023
Výzva ÚZSVM - 2. část (seznam) 152 kB 6. 9. 2017 31. 12. 2023
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 133 kB 16. 8. 2017 neomezeno
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 82 kB 25. 7. 2017 neomezeno
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 292 kB 20. 7. 2017 neomezeno
Oznámení Spolek Moravský kras - závěrečný účet 57 kB 19. 7. 2017 neomezeno
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 417 kB 23. 6. 2017 neomezeno
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 242 kB 29. 3. 2017 neomezeno
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 160 kB 22. 2. 2017 neomezeno
Smlouva o účasti obce Senetářov na financování díla 180 kB 18. 1. 2017 neomezeno
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 164 kB 8. 9. 2016 31. 12. 2023
Seznam neznámého vlastníka 179 kB 29. 2. 2016 31. 12. 2023

Ke čtení DOC dokumentů můžete využít program Word Viewer (EXE, 12 MB).

Ke čtení XLS dokumentů můžete využít program Excel Viewer (EXE, 10 MB).

Ke čtení PDF dokumentů můžete využít program Acrobat Reader (EXE, 23 MB).

Obecné informace
Kalendář akcí
20. 10. Posezení pro seniory Sál KD - průmyslová zóna

Více akcí

Změny na webu
16. 10.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Zasedání zastupitelstva obce.

16. 10.

Nová novinka Nájemné za pronajaté pozemky.

16. 10.

Nová novinka Sběr papíru.

14. 10.

Nová novinka Svoz komunálního odpadu.

9. 10.

Nová novinka Posezení pro seniory.

Dnes slaví

Dnes je: 17. 10. 2019
Dnes má svátek: Hedvika
Zítra má svátek: Lukáš

Počasí radar