Přeskočit navigaci.

Výstavba kanalizace

Vážení spoluobčané,

výstavba kanalizace v naší obci začne v druhé polovině května. Práce budou pokračovat až do konce října letošního roku, prosíme Vás o toleranci, trpělivost a především ohleduplnost. Se stavební akcí budou spojena značná dopravní omezení a další komplikace, za které se všem předem omlouváme. Žádáme Vás o opatrnost v místech provádění prací a zvýšeného dozoru nad dětmi při projíždění stavební techniky. V naší obci budou výstavbu kanalizace provádět firmy IMOS Brno, a.s. a firma EUROVIA CS, a.s. Podrobné informace o průběhu stavby budou uveřejňovány aktuálně na webu obce Senetářov a v místním rozhlase.

Aktuální informace k výstavbě

Závěrečné úpravy obecního prostranství

Počátkem dubna 2018 bylo započato s překládkou zámkové dlažby v ulici  V Sadě. V týdnu od 10. dubna 2018 započne rekonstrukce komunikace v Chaloupkách. Následovat bude oprava chodníků na Trávníkách a rekonstrukce komunikace ke hřišti.

Oprava dešťové kanalizace na točně u kostela

Termín dokončení opravy dešťové kanalizace u kostela se prodlužuje z důvodu přeložky vodovodního řadu. Přeložka by měla být realizována ve čtvrtek 14. prosince 2017. Z tohoto důvodu bude ve čtvrtek 14. prosince 2017 v části obce přerušena dodávky vody, a to ve směru od Kotvrdovic (obě strany komunikace) a od zátočiny u restaurace od č.p. 6 až po č.p. 10.

Oprava dešťové kanalizace na točně u kostela

Od pondělí 20. listopadu 2017 bude započato s opravou dešťové kanalizace na točně u kostela. Žádáme občany, aby v této lokalitě neparkovali své automobily. Opravy potrvají cca 14 dnů.

Frézování vozovek

Od úterý 17. října 2017 bude započato s frézováním komunikací, a to ve směru od autobusové zastávky u MŠ na Lipovec a ve směru od autobusové zastávky u Jednoty ve směru na Podomí.

Výměna obrubníků

V týdnu od 9. října 2017 bylo započato s výměnou obrubníků ve směru od autobusové zastávky na Lipovec. Po osazení nových obrubníků bude následovat odfrézování vozovky a v prvním listopadovém týdnu položení nového asfaltového koberce.

Senetářov – harmonogram prací na domovních přípojkách:

Firma IMOS Brno, a.s.

Stoka D: 9/2017 – ŠD1A – ŠD14 ( Trávníky od č.p. 79 – po telefonní budku)

Stoka D: 9/2017 – ŠD14 – ŠD26 (krajská silnice od telefonní budky – po točnu u MŠ)

Stoka D10: 9/2017 – ŠD26 – ŠD103 (krajská silnice od točny u MŠ – po konec Senetářova směr Kotvrdovice)

Stoka D12: 9/2017 – ŠD25A – ŠD25B (odbočka mezi č.p. 33 a č.p. 34)

Stoka D8: 10/2017 – ŠD16 – ŠD16A (odbočka k č.p. 12 a č.p. 13)

Stoka D9: 10 + 11/2017 – ŠD18 – ŠD97 ( trasa v parku od č.p. 11 – po č.p. 6)

Stoka D2: 11/2017 – ŠD8 – ŠD47 (druhá větev na Trávníkách od č.p.70 – po č.p. 20)

Stoka D4: 11/2017 – ŠD11 – ŠD56 (trasa mezírka na Trávníkách od č.p. 23 – po č.p. 170)

Stoka D1: 12/2017 – ŠD4 – ŠD39 ( trávníky od „Mamuta“ -  po Sentus)

Firma EUROVIA

Stoka D: týden 37 a 38 – ŠD26 – ŠD38 (od točny u MŠ – po konec Senetářova, směr Lipovec)

Stoka D5: týden 39 až 42 (krajská silnice od telefonní budky – po točnu u Chemoplastu)

Stoka D5–2: týden 44 až 46 (ulice v chaloupkách)

Stoka D5–3: týden 39 až 41 (odbočka k č.p. 120)

Stoka ŠDP1: týden 39 až 41 (odbočky na vedlejší větvi krajské silnice od č.p. 107 – po č.p. 120)

Stoka D6: týden 44 až 46 (cesta k bytovkám)

Stoka D7: týden 42 a 43 (odbočky v ulici „ V Sadě“)

Stoka D11: týden 38 (místní komunikace u MŠ)

 

Revizní šachta:

Revizní šachtu, která je součástí každé domovní přípojky, je možno zakoupit a nainstalovat již v letošním roce. Nákup revizní šachty lze provést i u VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.divize Boskovice, oddělení vodárenská Blansko – Poříčí 20a, Blansko (Zákaznické oddělení Blansko - po-pá 6:45–14:45;  Prodej vodárenského materiálu  - po-pá 6:30–14:00).

Revizní šachta se skládá:

 1. REVIZNÍ  ŠACHTA  průměr 315 – DNO PP KG/160 PŘÍMÁ T1 (vč.těsnění)
 2. ŠACHTOVÁ ROURA  průměr 315/2000
 3. POKLOP PVC 315
 4. Přesuvka z PVC na plast 150 (revizní šachta od Vodárenské tento komponent již má)

Cena tohoto setu u vodárenské je cca 1900 Kč.

 1. Přechodka do hrdla z kameniny na PVC průměr 150  /nutno zakoupit jinde/
 2. PVC zátka do plastového hrdla průměr 150 /nutno zakoupit jinde/

 Pokud je šachta umístěna v místech, kde dochází k pojezdu automobilů, lze zakoupit i pojezdovou variantu revizní šachty:

 1. REVIZNÍ  ŠACHTA  průměr 400 – DNO PP KG/160 PŘÍMÁ T1 (vč.těsnění)
 2. ŠACHTOVÁ ROURA  průměr 400
 3. POKLOP TELESKOPICKÝ LITINOVÝ S MANŽETOU 400/315
 4. Přesuvka z PVC na plast 150 (revizní šachta od Vodárenské tento komponent již má)

Cena tohoto setu u vodárenské je cca 3000 Kč.

 1. Přechodka do hrdla z kameniny na PVC průměr 150  /nutno zakoupit jinde/
 2. PVC zátka do plastového hrdla průměr 150 /nutno zakoupit jinde/

Revizní šachty lze zakoupit i ve většině stavebninách, nebo specializovaných velkoobchodech topení-voda-plyn-sanita-kanalizace

Instalaci revizní šachty si musí každý vlastník zajistit sám.

 

Informace

Od 14. srpna 2017 probíhá výstavba kanalizace v dalších dvou úsecích, a to na stoce D3 na Trávníkách a na stoce D5–3 na Kopci za zahradami. V týdnu od 21. srpna 2017 bude výstavba pokračovat stokou D9 ve směru od zátočiny naproti pohostinství U Topolů, podél kostela směrem k Trávníkům.

Parkování automobilů

Od úterý 1. srpna 2017 pokračuje výstavba kanalizace ve směru od Trávníků Na Kopec. Žádáme občany dotčené výstavbou, aby neparkovali své automobily kolem silnice a včas si své automobily přeparkovali. Automobily je možné parkovat v lokalitě Trávníky, na točně Na Kopci a nebo v areálu průmyslové zóny. V průmyslové zóně je možnost pakování pouze v pracovních dnech, a to po domluvě na obecním úřadě Senetářov.

Úplná uzavírka Senetářova

Od pondělí 31. července až do 31. srpna 2017 bude uzavřen průjezd obcí Senetářov, a to od křižovatky „U Topolů“ ve směru na Podomí i ve směru na Lipovec. Zastávka pro autobusy linkové dopravy bude pouze u mateřské školy, ostatní zastávky jsou bez náhrady zrušeny. Linkové autobusy budou jezdit ve směru od Kotvrdovic, otočí se u zastávky MŠ a opět odjedou ve směru na Kotvrdovice.

Žádáme občany, aby neparkovali svá vozidla poblíž míst výkopových prací a také na obecních komunikacích, především v lokalitě Chaloupky, kde lze očekávat navýšení průjezdu automobilů. Děkujeme za pochopení.

Uzavření komunikace od autobusové zastávky u MŠ směrem na Lipovec

V pondělí 26. a v úterý 27. června bude z důvodu budování kanalizace zcela neprůjezdná komunikace od autobusové zastávky u MŠ směrem na Lipovec. Žádáme občany, aby si své automobily, v případě potřeby, zaparkovali na točně u kostela. Autobusy budou zastavovat na všech autobusových zastávkách bez omezení, jen příjezd do Senetářova bude ve směru od Kotvrdovic.

Informace k 12. červnu 2017

V pondělí 12. června bylo započato s frézováním povrchu silnic. V průběhu následujících dnů bude odfrézovaný asfalt odvezen a následně vzniklá rýha zhutněna tak, aby bylo možné komunikaci užívat v rámci výstavbou omezeného provozu. Samotná výstavba kanalizace bude pokračovat od středy 14. června ve směru od autobusové zastávky u mateřské školy na Lipovec a dále výstavba pokračuje na Trávníkách.

Stavební práce od 12. června 2017

Od pondělí 12. června 2017 bude výstavba kanalizace zahájena také na stoce D, a to od autobusové zastávky U MŠ směrem na Lipovec a také v hlavní silnici od „Pruťáku“ směrem k obecnímu úřadu.

Úplná uzavírka silnice II/379 a II/379 23 v Senetářově

Z důvodu výstavby kanalizace v naší obci dojde od 12. června 2017 k úplné uzavírce silnic II/379 a III/379 23 v celém úseku obce Senetářov. Objízdná trasa je vedena přes Krásensko a Podomí. Průjezd obcí Senetářov bude uzavřen pro veškerý silniční provoz, mimo veřejnou osobní linkovou dopravu, hasičská vozidla, vozidla rychlé lékařské pomoci a vozidla s povolením stavby.

Po dobu uzavírky bude vlastníkům nemovitostí umožněn přístup k jejich nemovitostem, v případě naléhavé potřeby (zdravotní situace, dovoz materiálu apod.) je třeba kontaktovat přímo stavební firmu. Stavbyvedoucí – ing. Gajdoš tel.č. 739 549 887.

Autobusová přeprava je v době uzavírky bez omezení, linky 167 a 231 budou projíždět stavbou a zastavovat na všech zastávkách dle jízdního řádu.

Vjezd je též povolen návštěvníkům muzea tradičního bydlení a perleťářství, návštěvníkům restaurace U Topolů a dopravní obslužnosti.

Úplná uzavírka je navržena do 30. října 2017.

 

Plánky

Dokumentace

Obecné informace
Kalendář akcí
26. 5. Pohádkový les Areál hřiště

Více akcí

Změny na webu
26. 4.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Veřejná vyhláška_daň z nemovitých věcí.

23. 4.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Záměr prodeje pozemku.

23. 4.

Vložen nový dokument na Úřední desku: MŠ Senetářov hospodaření k 31.12.2017.

23. 4.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017.

23. 4.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Příloha k 31.12.2017.

Dnes slaví

Dnes je: 26. 04. 2018
Dnes má svátek: Oto
Zítra má svátek: Jaroslav

Počasí radar