Přeskočit navigaci.

Výstavba kanalizace

Vážení spoluobčané,

výstavba kanalizace v naší obci začne v druhé polovině května. Práce budou pokračovat až do konce října letošního roku, prosíme Vás o toleranci, trpělivost a především ohleduplnost. Se stavební akcí budou spojena značná dopravní omezení a další komplikace, za které se všem předem omlouváme. Žádáme Vás o opatrnost v místech provádění prací a zvýšeného dozoru nad dětmi při projíždění stavební techniky. V naší obci budou výstavbu kanalizace provádět firmy IMOS Brno, a.s. a firma EUROVIA CS, a.s. Podrobné informace o průběhu stavby budou uveřejňovány aktuálně na webu obce Senetářov a v místním rozhlase.

Aktuální informace k výstavbě

Opravy komunikací

Od 16. července 2018 bude započato s opravami komunikací a chodníků v prostranství u mateřské školy a v lokalitě Trávníky. Žádáme občany, aby od tohoto data, v těchto lokalitách, neparkovali své automobily na obecních pozemcích.

Výkopové práce u bytovek

IMOS Brno, a.s. oznamuje, že od pondělí 18. června 2018 bude provádět výkopové práce u bytovek. Žádáme především rodiče, aby své děti nepouštěli k výkopu a především, aby nemanipulovali s oplocením u výkopu.

Chaloupky – pokládka asfaltového koberce

V době od 12. do 15. června 2018 bude probíhat pokládka asfaltového koberce na místních komunikacích směrem k bytovkám a v Chaloupkách. Žádáme občany, aby v uvedené dny přeparkovali své automobily do ulic okolo autobusové točny a ke hřbitovu.

Závěrečné úpravy obecního prostranství

Počátkem dubna 2018 bylo započato s překládkou zámkové dlažby v ulici  V Sadě. V týdnu od 10. dubna 2018 započne rekonstrukce komunikace v Chaloupkách. Následovat bude oprava chodníků na Trávníkách a rekonstrukce komunikace ke hřišti.

Oprava dešťové kanalizace na točně u kostela

Termín dokončení opravy dešťové kanalizace u kostela se prodlužuje z důvodu přeložky vodovodního řadu. Přeložka by měla být realizována ve čtvrtek 14. prosince 2017. Z tohoto důvodu bude ve čtvrtek 14. prosince 2017 v části obce přerušena dodávky vody, a to ve směru od Kotvrdovic (obě strany komunikace) a od zátočiny u restaurace od č.p. 6 až po č.p. 10.

Oprava dešťové kanalizace na točně u kostela

Od pondělí 20. listopadu 2017 bude započato s opravou dešťové kanalizace na točně u kostela. Žádáme občany, aby v této lokalitě neparkovali své automobily. Opravy potrvají cca 14 dnů.

Frézování vozovek

Od úterý 17. října 2017 bude započato s frézováním komunikací, a to ve směru od autobusové zastávky u MŠ na Lipovec a ve směru od autobusové zastávky u Jednoty ve směru na Podomí.

Výměna obrubníků

V týdnu od 9. října 2017 bylo započato s výměnou obrubníků ve směru od autobusové zastávky na Lipovec. Po osazení nových obrubníků bude následovat odfrézování vozovky a v prvním listopadovém týdnu položení nového asfaltového koberce.

Senetářov – harmonogram prací na domovních přípojkách:

Firma IMOS Brno, a.s.

Stoka D: 9/2017 – ŠD1A – ŠD14 ( Trávníky od č.p. 79 – po telefonní budku)

Stoka D: 9/2017 – ŠD14 – ŠD26 (krajská silnice od telefonní budky – po točnu u MŠ)

Stoka D10: 9/2017 – ŠD26 – ŠD103 (krajská silnice od točny u MŠ – po konec Senetářova směr Kotvrdovice)

Stoka D12: 9/2017 – ŠD25A – ŠD25B (odbočka mezi č.p. 33 a č.p. 34)

Stoka D8: 10/2017 – ŠD16 – ŠD16A (odbočka k č.p. 12 a č.p. 13)

Stoka D9: 10 + 11/2017 – ŠD18 – ŠD97 ( trasa v parku od č.p. 11 – po č.p. 6)

Stoka D2: 11/2017 – ŠD8 – ŠD47 (druhá větev na Trávníkách od č.p.70 – po č.p. 20)

Stoka D4: 11/2017 – ŠD11 – ŠD56 (trasa mezírka na Trávníkách od č.p. 23 – po č.p. 170)

Stoka D1: 12/2017 – ŠD4 – ŠD39 ( trávníky od „Mamuta“ -  po Sentus)

Firma EUROVIA

Stoka D: týden 37 a 38 – ŠD26 – ŠD38 (od točny u MŠ – po konec Senetářova, směr Lipovec)

Stoka D5: týden 39 až 42 (krajská silnice od telefonní budky – po točnu u Chemoplastu)

Stoka D5–2: týden 44 až 46 (ulice v chaloupkách)

Stoka D5–3: týden 39 až 41 (odbočka k č.p. 120)

Stoka ŠDP1: týden 39 až 41 (odbočky na vedlejší větvi krajské silnice od č.p. 107 – po č.p. 120)

Stoka D6: týden 44 až 46 (cesta k bytovkám)

Stoka D7: týden 42 a 43 (odbočky v ulici „ V Sadě“)

Stoka D11: týden 38 (místní komunikace u MŠ)

 

Revizní šachta:

Revizní šachtu, která je součástí každé domovní přípojky, je možno zakoupit a nainstalovat již v letošním roce. Nákup revizní šachty lze provést i u VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.divize Boskovice, oddělení vodárenská Blansko – Poříčí 20a, Blansko (Zákaznické oddělení Blansko - po-pá 6:45–14:45;  Prodej vodárenského materiálu  - po-pá 6:30–14:00).

Revizní šachta se skládá:

 1. REVIZNÍ  ŠACHTA  průměr 315 – DNO PP KG/160 PŘÍMÁ T1 (vč.těsnění)
 2. ŠACHTOVÁ ROURA  průměr 315/2000
 3. POKLOP PVC 315
 4. Přesuvka z PVC na plast 150 (revizní šachta od Vodárenské tento komponent již má)

Cena tohoto setu u vodárenské je cca 1900 Kč.

 1. Přechodka do hrdla z kameniny na PVC průměr 150  /nutno zakoupit jinde/
 2. PVC zátka do plastového hrdla průměr 150 /nutno zakoupit jinde/

 Pokud je šachta umístěna v místech, kde dochází k pojezdu automobilů, lze zakoupit i pojezdovou variantu revizní šachty:

 1. REVIZNÍ  ŠACHTA  průměr 400 – DNO PP KG/160 PŘÍMÁ T1 (vč.těsnění)
 2. ŠACHTOVÁ ROURA  průměr 400
 3. POKLOP TELESKOPICKÝ LITINOVÝ S MANŽETOU 400/315
 4. Přesuvka z PVC na plast 150 (revizní šachta od Vodárenské tento komponent již má)

Cena tohoto setu u vodárenské je cca 3000 Kč.

 1. Přechodka do hrdla z kameniny na PVC průměr 150  /nutno zakoupit jinde/
 2. PVC zátka do plastového hrdla průměr 150 /nutno zakoupit jinde/

Revizní šachty lze zakoupit i ve většině stavebninách, nebo specializovaných velkoobchodech topení-voda-plyn-sanita-kanalizace

Instalaci revizní šachty si musí každý vlastník zajistit sám.

 

Informace

Od 14. srpna 2017 probíhá výstavba kanalizace v dalších dvou úsecích, a to na stoce D3 na Trávníkách a na stoce D5–3 na Kopci za zahradami. V týdnu od 21. srpna 2017 bude výstavba pokračovat stokou D9 ve směru od zátočiny naproti pohostinství U Topolů, podél kostela směrem k Trávníkům.

Parkování automobilů

Od úterý 1. srpna 2017 pokračuje výstavba kanalizace ve směru od Trávníků Na Kopec. Žádáme občany dotčené výstavbou, aby neparkovali své automobily kolem silnice a včas si své automobily přeparkovali. Automobily je možné parkovat v lokalitě Trávníky, na točně Na Kopci a nebo v areálu průmyslové zóny. V průmyslové zóně je možnost pakování pouze v pracovních dnech, a to po domluvě na obecním úřadě Senetářov.

Úplná uzavírka Senetářova

Od pondělí 31. července až do 31. srpna 2017 bude uzavřen průjezd obcí Senetářov, a to od křižovatky „U Topolů“ ve směru na Podomí i ve směru na Lipovec. Zastávka pro autobusy linkové dopravy bude pouze u mateřské školy, ostatní zastávky jsou bez náhrady zrušeny. Linkové autobusy budou jezdit ve směru od Kotvrdovic, otočí se u zastávky MŠ a opět odjedou ve směru na Kotvrdovice.

Žádáme občany, aby neparkovali svá vozidla poblíž míst výkopových prací a také na obecních komunikacích, především v lokalitě Chaloupky, kde lze očekávat navýšení průjezdu automobilů. Děkujeme za pochopení.

Uzavření komunikace od autobusové zastávky u MŠ směrem na Lipovec

V pondělí 26. a v úterý 27. června bude z důvodu budování kanalizace zcela neprůjezdná komunikace od autobusové zastávky u MŠ směrem na Lipovec. Žádáme občany, aby si své automobily, v případě potřeby, zaparkovali na točně u kostela. Autobusy budou zastavovat na všech autobusových zastávkách bez omezení, jen příjezd do Senetářova bude ve směru od Kotvrdovic.

Informace k 12. červnu 2017

V pondělí 12. června bylo započato s frézováním povrchu silnic. V průběhu následujících dnů bude odfrézovaný asfalt odvezen a následně vzniklá rýha zhutněna tak, aby bylo možné komunikaci užívat v rámci výstavbou omezeného provozu. Samotná výstavba kanalizace bude pokračovat od středy 14. června ve směru od autobusové zastávky u mateřské školy na Lipovec a dále výstavba pokračuje na Trávníkách.

Stavební práce od 12. června 2017

Od pondělí 12. června 2017 bude výstavba kanalizace zahájena také na stoce D, a to od autobusové zastávky U MŠ směrem na Lipovec a také v hlavní silnici od „Pruťáku“ směrem k obecnímu úřadu.

Úplná uzavírka silnice II/379 a II/379 23 v Senetářově

Z důvodu výstavby kanalizace v naší obci dojde od 12. června 2017 k úplné uzavírce silnic II/379 a III/379 23 v celém úseku obce Senetářov. Objízdná trasa je vedena přes Krásensko a Podomí. Průjezd obcí Senetářov bude uzavřen pro veškerý silniční provoz, mimo veřejnou osobní linkovou dopravu, hasičská vozidla, vozidla rychlé lékařské pomoci a vozidla s povolením stavby.

Po dobu uzavírky bude vlastníkům nemovitostí umožněn přístup k jejich nemovitostem, v případě naléhavé potřeby (zdravotní situace, dovoz materiálu apod.) je třeba kontaktovat přímo stavební firmu. Stavbyvedoucí – ing. Gajdoš tel.č. 739 549 887.

Autobusová přeprava je v době uzavírky bez omezení, linky 167 a 231 budou projíždět stavbou a zastavovat na všech zastávkách dle jízdního řádu.

Vjezd je též povolen návštěvníkům muzea tradičního bydlení a perleťářství, návštěvníkům restaurace U Topolů a dopravní obslužnosti.

Úplná uzavírka je navržena do 30. října 2017.

 

Plánky

Dokumentace

Obecné informace
Kalendář akcí
Změny na webu
20. 11.

Nová novinka Dotace z rozpočtu obce na rok 2019.

20. 11.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Dotace z rozpočtu obce na rok 2019.

20. 11.

Nová novinka Nabídka zaměstnání.

19. 11.

Nová novinka Nabídka zaměstnání.

15. 11.

Nová novinka Kateřinská zábava.

Dnes slaví

Dnes je: 20. 11. 2018
Dnes má svátek: Nikola
Zítra má svátek: Albert

Počasí radar